Kontakt os på telefon: 97446612 Email: ejsingfriskole@ejsingfriskole.dk

Lærer og elever i leg

Tilsynserklæringer

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

Tilsynsrapport 21-22Download
Tilsynserklaering-2020-21-1Download
Tilsynserklæring-2019/2020
Download

Tilsynserklæring-2018/2019Download
Tilsynserklæring-2017/2018Download
Tilsynserklæring-2016/2017Download