Kontakt os på telefon: 97446612 Email: ejsingfriskole@ejsingfriskole.dk

Lærer og elever i leg

Tilsynserklæringer

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

Tilsynserklaeringer-22-23Download
Tilsynserklæring 21-22Download
Tilsynserklæring 20-21Download
Tilsynserklæring 19-20Download
Tilsynserklæring 18-19Download
Tilsynserklæring 17-18Download
Tilsynserklæring 16-17Download