Kontakt os på telefon: 97446612 Email: ejsingfriskole@ejsingfriskole.dk

Børnehavebarn

Skolekreds

Skolekreds

Skolekredsen er den kreds af mennesker fx nuværende, tidligere forældre og andre interessenter, der står bag en skole. De er alle enige i skolens idegrundlag og har lyst og interesse for at støtte det arbejde, der foregår på skolen – og være en slags ambassadører for skolen.

Hele skolekredsen kan deltage i og har stemmeret til generalforsamlingen.

Indmeldelse

Medlemsskabet koster 200,- årligt pr. husstand

Kontingentet kan indbetales kontant eller via netbank på skolekredsens konto: Regnr. 8507 konto 0007089759

Ved betalingen angives:
Navn, adresse, mailadresse.

Skolekredsens kontaktperson er:
Anni Klausholt
51926023
Klausholt@hotmail.dk